Realizowane przez lata zadania pozwoliły nam zebrać odpowiednie doświadczenie.