Zamówienie na każdy projekt traktujemy indywidualnie. Procesu realizacji nie można dokładnie ustalić, od każdego punktu procesu realizacji istnieją odstępstwa. Zależy nam na tym aby klient był jak najbardziej zadowolony!

Standardowy etap realizacji zamówienia:

  • Pomiar pomieszczenia (Zazwyczaj pomiaru dokonuje sam klient, gdy projektowanie odbywa się zdalnie. W przypadku dojazdu do klienta liczymy 2 zł za 1 km licząc od siedziby firmy),
  • Zakupu projekt przez wysłanie zamówienia,
  • Wstępna opłata (zaliczka) potwierdzająca zakup,
  • Wysyłka ankiety (Po otrzymaniu zaliczki wysyłana jest ankieta sprawdzająca preferencje klienta i badająca informacje o projektowanym pomieszczeniu, wraz z nią klient otrzymuje katalogi materiałów w wersjach elektronicznych, za pomocą których dokonuje wyboru materiałów umieszczonych w późniejszym projekcie),
  • Ustalenie szczegółów (przesyłamy uwagi odnośnie ankiety i pomieszczenia, opis wspólnej wizji.
  • Projekt koncepcyjny (wysyłamy wstępne widoki układu mebli, armatury itp),
  • Wykonanie projektu (po wykonaniu projektu wysyłana jest wizualizacja, która zawiera wszystkie ustalone szczegóły),
  • Potwierdzenie wizualizacji i ustaleń (potwierdzeniem jest wpłata pozostałej kwoty),
  • Po otrzymaniu wpłaty, wysyłka pełnej dokumentacji projektu.